TAGASISIDE

Koeraomaniku meelespea

Lemmikloomaga puhkama tulles on selle omanik kohustatud järgima alljärgnevat:

1.      Lemmikloom on inimese  isiklikuks meelelahutuseks,  seltsiks peetav või selle eesmärgil pidamiseks mõeldud loom

2.      Lemmikloomaga puhkamine ei tohi häirida avalikku korda, teiste puhkajate rahu ega teisi loomi

3.      Lemmikloomi ei jäeta hotellis ega seda ümbritseval territooriumil järelvalveta v.a. juhul kui ta on paigutatud vastavasse puuri või kandmisvahendisse, mis on põgenemiskindel

4.      Järgima rangelt sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe korrastama oma lemmiklooma poolt reostatud kohad

5.      Lemmiklooma omanik on kohustatud laskma lemmiklooma marutaudi vastu vaktsineerida  vastavalt veterinaararsti poolt määratud tähtajal

6.      Lemmikloomaga on keelatud viibida sanatooriumi üldkasutatavates ruumides

7.      Tagatisraha lemmikloomaga majutamise eest makstakse saabumisel.

8.      Lemmiklooma omanik kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest s.h. järelvalveta jäetud lemmiklooma poolt hotelli vara rikkumise eest  ning on kohustatud tasuma kahjutasu meie poolt esitatud arve alusel

9.      Koos koeraga majutame selleks ette nähtud tubadesse - tasu 20€/ööpäev + deposiit 100€. Palume broneerimisel koera kaasa võtmise soovist teavitada. Palume kaasa võtta koera magamisase.